About me

Nghiennauan.com là website chia sẻ công thức nấu ăn, kiến thức nấu ăn, cách làm nước chấm và những gì liên quan đến ẩm thực
tel: 0812807627
Đc: 151 Đ. Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Giờ hoạt động : Mon-Sat: 7:00 AM – 7:00 PM

Nghiennauan.com is a website to share recipes, cooking knowledge, how to make sauces and anything related to food.
tel: 0812807627
Address: 151 VND. Pham Nhu Xuong, Hoa Khanh Nam, Lien Chieu, Da Nang 550000, Vietnam
Operating hours: Mon-Sat: 7:00 AM – 7:00 PM “

Back to top button