Blog

Đọc văn bản Câu chuyện về hai cây lúa và trả lời các câu hỏi sau

Hướng dẫn

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới.

CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA

Có hai hạt lúa đã được giữ lại để sử dụng làm hạt giống cho vụ mùa sau vì cả hai đều là hạt lúa tốt, có kích thước và chất lượng tốt.

Một ngày nọ, người chủ quyết định đi gieo hai hạt lúa này trên cánh đồng gần đó. Hạt lúa thứ nhất trong lòng nó nghĩ: “Tại sao phải đi theo người chủ ra cánh đồng? Tôi không muốn thân thể của mình bị nát bởi đất. Tốt nhất là tôi nên ở lại kho lúa và giữ toàn bộ chất dinh dưỡng mà tôi hiện có.” Trong khi đó, hạt lúa thứ hai ngày đêm mong chờ người chủ mang nó xuống đất để có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị khô héo nằm ở góc nhà vì không nhận được ánh sáng và nước. Chất dinh dưỡng không còn có tác dụng, và hạt lúa thứ nhất dần dần héo tàn. Trong khi đó, dù đã nát tan trong đất, hạt lúa thứ hai lại mọc lên thành một cây lúa vàng óng, trĩu quả. Nó mang đến sự sống mới cho thế giới…

(Trích từ “Hạt giống tâm hồn”, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004)

Câu hỏi

1. Văn bản trên sử dụng những phương thức biểu đạt nào?

 1. Ý nghĩa tồn tại của hạt lúa thứ hai là gì?
  A. Giữ lại chất dinh dưỡng, ở trong kho lúa
  B. Khô héo ở góc nhà
  C. Nát tan trong đất
  D. Mang đến sự sống mới

 2. Câu “Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu quả.” gợi cho bạn về điều gì?
  A. Hành trình từ bóng tối đến ánh sáng
  B. Hành trình khó khăn để được hồi sinh
  C. Hành trình trải qua đắng cay để đạt hạnh phúc
  D. Hành trình từ tuổi thơ đến tuổi trưởng thành

 3. Hạt lúa thứ nhất khiến bạn liên tưởng đến những người có cách sống như thế nào?

 4. Văn bản này mang lại cho bạn bài học gì?

 5. Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) nhận định về ý nghĩa của câu “Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu quả”.

Trả lời:

 1. Văn bản này sử dụng các phương thức biểu đạt như tự sự, miêu tả và luận điểm.

 2. Ý nghĩa tồn tại của hạt lúa thứ hai là mang đến sự sống mới.

 3. Câu “Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu quả” gợi cho tôi về hành trình khó khăn để được hồi sinh.

 4. Hạt lúa thứ nhất khiến tôi liên tưởng đến những người sống ích kỷ, an phận, không phấn đấu và sợ khó khăn, gian khổ.

 5. Văn bản này mang lại cho tôi bài học rằng chúng ta không thể giữ cho mình một vỏ bọc khép kín và phải biết chấp nhận thử thách, khó khăn để làm mới chính mình và đóng góp cho cuộc sống.

  • Về nội dung: Trong bài văn ngắn khoảng 600 từ của tôi, tôi muốn truyền đạt suy nghĩ của mình về ý nghĩa của câu “Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu quả”. Tôi hiểu rằng sự hi sinh của hạt lúa thứ hai đem đến sự hồi sinh, mang lại cho thế giới vô số hạt lúa mới. Từ đó, tôi liên tưởng đến sự dấn thân, chấp nhận khó khăn, thử thách, và sẵn lòng sống và hành động vì mục tiêu cao cả và tốt đẹp. Bằng cách so sánh với hạt lúa thứ nhất, ý nghĩa của sự hi sinh của hạt lúa thứ hai trở nên rõ ràng.
 • Về hình thức: Bài văn của tôi đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội. Các ý được kết nối chặt chẽ, được diễn đạt một cách sáng sủa, không mắc sai sót chính tả và ngữ pháp.

Related Articles

Back to top button