Blog

Tìm hiểu về điện tích hạt nhân và điện tích định luật cu lông 

Các khía cạnh về điện tích và điện tích hạt nhân

Điện tích

 • Điện tích, còn được gọi là “vật tích điện”, là khái niệm chỉ sự tích điện của các vật. Khi một vật nhận được electron, nó sẽ có điện tích âm: Vật + e → Điện tích âm (-). Ngược lại, khi một vật cho electron đi, nó sẽ có điện tích dương: Vật − e → Điện tích dương (+).

Điện tích hạt nhân

 • Hạt nhân của nguyên tử bao gồm proton và nơtron. Nếu hạt nhân có Z proton, thì điện tích của hạt nhân sẽ là Z+ và số đơn vị điện tích bằng Z. Điện tích của electron và proton lần lượt là -1,6.10-19 và +1,6.10-19. Trong nguyên tử, số proton trong hạt nhân bằng số electron để tạo trạng thái trung hòa về điện.

 • Ví dụ: Nguyên tử Oxi có 8 đơn vị điện tích hạt nhân, vì vậy có 8 proton và 8 electron.

Số khối

 • Số khối (A) là tổng số proton (Z) và số nơtron (N) trong hạt nhân của nguyên tử. Ví dụ: Hạt nhân của nguyên tử Natri có 11 proton và 12 nơtron, vậy số khối của hạt nhân nguyên tử Natri là A = 11+12=23.

Sự nhiễm điện của các vật

 • Sự nhiễm điện của vật có thể dựa trên hiện tượng hút các vật nhẹ để kiểm tra sự nhiễm điện. Các hiện tượng nhiễm điện của vật bao gồm nhiễm điện do cọ xát, nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hướng ứng.

 • Ví dụ: Khi cọ xát những vật như thanh nhựa, thanh thuỷ tinh, mảnh poli etilen vào lụa hoặc dạ, những vật đó sẽ có khả năng hút được các vật nhẹ như mẫu giấy hay các sợi bông do đã bị nhiễm điện.

Điện tích định luật cu lông

 • Định luật cu lông là định luật về sự phụ thuộc của lực tương tác giữa các điện tích điểm (gọi là lực điện hay lực cu lông) vào khoảng cách giữa chúng. Định luật này được lập ra bởi người bác học người Pháp, Cu-lông, vào năm 1785.

Nội dung của định luật cu lông

 • Lực hút hoặc đẩy giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích đó. Độ lớn của lực tương tác tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

 • Biểu thức: F=k. |Q1Q2|/∈r2
  Trong đó:

  • F: Lực tương tác (N)
  • r: Khoảng cách giữa hai điện tích (m)
  • Q1Q2: Tích điện tích của hai điện tích
  • ∈: Hằng số điện môi của môi trường đồng tính

Hằng số điện môi

 • Điện môi là một môi trường cách điện. Khi đặt các điện tích điểm trong một môi trường đồng tính, chúng sẽ chiếm không gian xung quanh điện tích. Lực tương tác sẽ yếu đi ε lần so với khi đặt chúng trong chân không. ε được gọi là hằng số điện môi trong môi trường (ε ≥ 1).

 • Hằng số điện môi là một đặc trưng quan trọng cho tính chất điện của một chất cách điện. Nó cho biết khi đặt điện tích trong chất đó, lực tương tác giữa các điện tích sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về điện tích hạt nhân và định luật cu lông, cũng như ứng dụng của chúng trong các bài tập.

Related Articles

Back to top button