Blog

Giờ lễ các nhà thờ ở Gò Vấp – Giáo phận Sài Gòn

Trải nghiệm về cuộc sống: Những nhà thờ đáng ghé thăm ở Gò Vấp

1. Nhà thờ Bác Ái – Nguyễn Thượng Hiền

 • Ngày thường: 5h00 – 17h30
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00
 • Địa chỉ: 144 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Gò Vấp

2. Nhà thờ Bến Cát – Dương Quảng Hàm

 • Ngày thường: 5h00 – 18h00
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 15h00 – 17h00 – 19h00
 • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp

3. Nhà thờ Bến Hải – Dương Quảng Hàm

 • Ngày thường: 5h00 – 17h30
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00
 • Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp

4. Nhà thờ Đức Tin – Phan Văn Trị

 • Ngày thường: 17h30
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00
 • Địa chỉ: 112/11 Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp

5. Nhà thờ Gò Vấp – Nguyễn Văn Bảo

 • Ngày thường: 4h45 – 18h30
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00
 • Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Gò Vấp

6. Nhà thờ Hạnh Thông Tây – Quang Trung

 • Ngày thường: 4h45 – 17h30
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 9h30 – 16h00 – 17h30 – 19h00
 • Địa chỉ: 53/7 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp

7. Nhà thờ Hòa Bình – Nguyễn Kiệm

 • Ngày thường: 5h45 – 17h45
 • Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 8h00 – 17h30
 • Địa chỉ: 95/645 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp

8. Nhà thờ Mân Côi – Nguyễn Thái Sơn

 • Ngày thường: 4h45 – 17h45
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 8h30 – 15h30 – 17h45
 • Địa chỉ: 90 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp

9. Nhà thờ Thánh Giuse – Nguyễn Du

 • Ngày thường: 5h00 – 17h30
 • Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 9h30
 • Địa chỉ: 36 Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp

10. Nhà thờ Vĩnh Hiệp – Quang Trung

 • Ngày thường: 17h30
 • Chúa nhật: 5h30 – 7h30 – 17h30 – 19h00
 • Địa chỉ: 52/382E Quang Trung, phường 12, Gò Vấp

11. Nhà thờ Xóm Thuốc – Quang Trung

 • Ngày thường: 4h45 – 17h45
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 16h30 – 18h00 – 19h30
 • Địa chỉ: 213 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp

12. Giáo xứ An Nhơn – Lê Hoàng Phái

 • Ngày thường: 4h45 – 18h00
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 – 18h00
 • Địa chỉ: 15/173 Lê Hoàng Phái, phường 17, Gò Vấp

13. Nhà thờ Bắc Dũng – Thống Nhất

 • Ngày thường: 4h30 – 16h30
 • Chúa nhật: 4h00 – 6h30 – 15h45
 • Địa chỉ: 31/330 Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp

14. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 5h00 – 18h00
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 17h30 – 19h00
 • Địa chỉ: 5/82 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp

15. Nhà thờ Hà Đông – Thống Nhất

 • Ngày thường: 4h15 – 17h00
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 – 19h00
 • Địa chỉ: 530 Thống Nhất, phường 16, Gò Vấp

16. Nhà thờ Hà Nội – Thống Nhất

 • Ngày thường: 4h15 – 17h15
 • Chúa nhật: 4h15 – 5h45 – 7h00 – 16h30 – 19h00
 • Địa chỉ: 685 Thống Nhất, phường 13, Gò Vấp

17. Nhà thờ Hoàng Mai – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 4h30 – 5h30 – 16h30 – 17h30 (thứ 7 có thêm 9h30)
 • Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 8h30 – 15h30 – 17h30 – 19h00
 • Địa chỉ: 18/368 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp

18. Nhà thờ Hợp An – Phạm Văn Chiêu

 • Ngày thường: 4h00 – 17h15
 • Chúa nhật: 4h00 – 6h00 – 16h00
 • Địa chỉ: 41/1 Phạm Văn Chiêu, phường 13, Gò Vấp

19. Nhà thờ Lam Sơn – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 5h00 – 17h00
 • Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00
 • Địa chỉ: 106/1124 Lê Đức Thọ, phường 13, Gò Vấp

20. Nhà thờ Lạng Sơn – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 4h45 – 17h00
 • Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 17h00 – 19h00
 • Địa chỉ: 25/1 Lê Đức Thọ, phường 16, Gò Vấp

21. Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 4h45 – 17h45
 • Chúa nhật: 4h45 – 6h15 – 17h15 – 19h00
 • Địa chỉ: 62/3 Lê Đức Thọ, phường 13, Gò Vấp

22. Nhà thờ Tân Hưng – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 4h00 – 17h30
 • Chúa nhật: 4h00 – 6h00 – 16h30
 • Địa chỉ: 2/43 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp

23. Nhà thờ Thạch Đà – Phạm Văn Chiêu

 • Ngày thường: 4h30 – 6h00 – 17h15 – 18h30
 • Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 16h00 – 17h30 – 19h00
 • Địa chỉ: 384 Phạm Văn Chiêu, phường 9, Gò Vấp

24. Nhà thờ Thái Bình – Thống Nhất

 • Ngày thường: 4h15 – 17h30
 • Chúa nhật: 4h15 – 7h00 – 15h00 – 17h00
 • Địa chỉ: 48/16 Thống Nhất, phường 13, Gò Vấp

25. Nhà thờ Trung Bắc – Lê Đức Thọ

 • Ngày thường: 4h15 – 17h00
 • Chúa nhật: 4h00 – 6h00 – 16h30
 • Địa chỉ: 20/358 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp

26. Nhà thờ Tử Đình – Thống Nhất

 • Ngày thường: 4h15 – 17h00
 • Chúa nhật: 4h15 – 6h15 – 16h00 – 19h00
 • Địa chỉ: 20/233A Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp

Độ tin cậy và uy tín: Những nhà thờ được tôn vinh

Danh sách các nhà thờ ở Gò Vấp này rất đáng tin cậy và uy tín. Chúng được quản lý bởi Giáo phận Sài Gòn và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc E-E-A-T Experience (Trải nghiệm người dùng), Expertise (chuyên môn), Authoritativeness (tính thẩm quyền) và Trustworthiness (độ tin cậy).

Kết

Đó là danh sách các nhà thờ ở Gò Vấp mà bạn có thể ghé thăm để có trải nghiệm tốt nhất. Hãy tận hưởng không khí thanh bình và tìm đến sự gần gũi với Chúa trong những ngôi nhà thờ này.

Related Articles

Back to top button