Blog

​Bo bo từ đâu ra?

Những kỷ niệm về bo bo

Lúa miến (sorghum) – một loại cây chịu hạn rất tốt đã từng trở thành nỗi ám ảnh của người dân Việt Nam. Trong những năm khó khăn, bo bo đã được sử dụng làm lương thực để sinh tồn. Tuy nhiên, bo bo không được phát triển rộng rãi do khó ăn và không phổ biến.

Tìm hiểu về bo bo

Bo bo, hay còn gọi là lúa miến, là loại cây có vẻ ngoài giống cây bắp nhưng có vỏ rất cứng và không thể nấu ăn trực tiếp. Một số nước đã từng viện trợ và bán nợ bo bo cho Việt Nam để làm lương thực. Ngoài bo bo, người dân Việt Nam còn ăn độn lúa mì và lúa mạch nguyên hạt chưa xay.

Những kỷ niệm khắc sâu về bo bo

Bo bo đã từng được trồng ở nhiều vùng miền Nam và miền Bắc Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, bo bo không được phát triển đại trà do bị dân chê khó ăn. Một số vùng núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ hiện vẫn còn trồng bo bo phù hợp với đặc điểm đất khô nóng.

Những kỷ niệm đói kém

Bo bo đã cứu đói nhiều gia đình trong những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, việc sử dụng bo bo và lương thực thay thế khác vẫn gặp nhiều khó khăn. Tình hình đói khủng khiếp đã khiến Chính phủ phải căng thẳng xoay xở để đảm bảo lương thực cho dân ăn.

Kết

Bo bo đã là một phần kỷ niệm trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Mặc dù đã trải qua những khó khăn, nhưng người Việt vẫn tự hào với màu cờ và sự vươn lên trong cuộc sống.

Related Articles

Back to top button