Blog

Đề đọc hiểu: Hạt gạo làng ta- Trần Đăng Khoa

Phong cách ngôn ngữ và thể thơ

Đề 1:
Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
“Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…” (Trích “Hạt gạo làng ta” – Trần Đăng Khoa)

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản.
Câu 2. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.
Câu 4. Đoạn thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ, tình cảm gì đối với những người làm ra hạt gạo? (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng)
Đáp án:

  1. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
  2. Thể thơ tự do.
  3. So sánh, phóng đại, và khẳng định, nhấn mạnh nỗi vất vả của người nông dân trong quá trình tạo ra hạt gạo.
  4. Đoạn văn chặt chẽ, thể hiện suy nghĩ và tình cảm tích cực như thấu hiểu nỗi vất vả của người dân, trân trọng sản phẩm lao động của họ,…

Hình ảnh đối lập và giá trị của “hạt gạo làng ta”

Đề 2: Cũng đoạn thơ trên
Câu 5. Nêu hình ảnh đối lập được sử dụng trong đoạn thơ. (0,25 điểm)
Câu 6. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định những giá trị gì của “hạt gạo làng ta”? (0,25 điểm)
Câu 7. Chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ “Nước như ai nấu” và “Chết cả cá cờ”. (0,5 điểm)
Câu 8. Viết một đoạn văn khoảng 5-7 dòng trình bày suy nghĩ của anh/chị về thái độ cần có của mỗi người với những sản phẩm lao động giống như “hạt gạo” được nhắc đến trong đoạn thơ trên. (0,5 điểm)
Đáp án:
Câu 5. Hình ảnh đối lập: “Cua ngoi lên bờ” – “Mẹ em xuống cấy”
Câu 6. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định hạt gạo là sự kết tinh của cả công sức lao động vất vả của con người lẫn tinh hoa của trời đất. Vì thế, nó mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.
Câu 7. Phép tu từ so sánh: “Nước như ai nấu”. Hiệu quả: làm hình ảnh hiện lên cụ thể hơn, gợi được sức nóng của nước – mức độ khắc nghiệt của thời tiết; đồng thời gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân. Điểm 0,5: Nêu đầy đủ phép tu từ và phân tích hiệu quả biểu đạt. Điểm 0,25: Chỉ nêu được phép tu từ, không phân tích được hiệu quả biểu đạt (hoặc phân tích sai)
Câu 8. Học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cần bày tỏ được thái độ tích cực: nâng niu, trân trọng những sản phẩm lao động; biết ơn và quý trọng những người đã làm ra những sản phẩm đó.

Bài viết gợi ý:

Vui lòng xóa toàn bộ đoạn văn này và thay thế bằng nội dung hữu ích về chủ đề “Hạt gạo làng ta”.

Related Articles

Back to top button