Blog

Hạt lúa khổng lồ

Chùa Tân An và Những Kỳ Tích

Chùa Tân An, một nhánh của chùa Thập Tháp nơi nhà sư Mật Hạnh trụ trì, được xây dựng từ những mớ gạch đổ nát của 10 ngôi tháp yểm hậu của người Chăm trên khu gò phía Bắc thành Đồ Bàn. Chùa Thập Tháp, đã hình thành từ năm 1677, là một công trình kiến trúc độc đáo với nhiều huyền tích.

Truyền Thuyết Hạt Lúa Khổng Lồ

Theo câu chuyện do nhà sư Mật Hạnh kể lại, sau khi chùa Thập Tháp được xây dựng, chúng thu nhận nhiều đệ tử và về trồng một loại hạt lúa khổng lồ để đảm bảo lương thực sinh sống hàng ngày cho các sư trong chùa. Hạt lúa này có kích thước to bằng chiếc trống cái. Đến mùa xuân, hạt lúa tự động lăn ra ngoài đồng, không cần chăm sóc đặc biệt. Chúng nẩy mầm, lớn lên vùn vụt, trổ bông và đơm gié.

Vụ Lúa Chín

Khi lúa chín, năng suất của hạt lúa giống khổng lồ không nhiều, nhưng đủ cung ứng lương thực cho các sư trong chùa và để trao cho người dân nghèo xung quanh vùng. Những hạt lúa này có kích thước không khác gì hạt lúa ban đầu. Mỗi người chỉ cần một hạt lúa để đủ lương thực trong cả tháng. Gạo từ hạt lúa này có chất lượng tốt, trắng tinh và có mùi thơm dịu như nếp tháng mười.

Sự Kỳ Diệu Của Hạt Lúa

Các nhà sư trong chùa không cần cày bừa và gặt lúa như nông dân. Hạt lúa tự động lăn vào sân chùa sau khi các nhà sư quét dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, những kẻ tham lam đã đến trộm hạt lúa nhưng chúng lại biến mất khi đặt xuống. Chính vì vậy, lúa của chùa Thập Tháp chỉ dùng để tự cung ứng và không truyền ra bên ngoài được.

Hạt Lúa Kỳ Bí Biến Tan

Năm 11 tuổi, nhà sư Mật Hạnh được nghe những câu chuyện kỳ diệu về hạt lúa khổng lồ. Sau khi quân Pháp chiếm đóng Bình Định, người ta đến chùa Thập Tháp để xem một vỏ lúa to lớn lạ thường. Tuy nhiên, khi các quan Pháp chạm vào, vỏ lúa biến thành bụi trấu bay vào mặt họ. Từ đó, hạt lúa khổng lồ ở chùa Thập Tháp chỉ còn trong những câu chuyện kể.

Kết Luận

Hạt lúa khổng lồ của chùa Thập Tháp là một trong những kỳ quan bí ẩn của vùng đất Bình Định. Dù chỉ tồn tại trong truyền thuyết, câu chuyện này vẫn là một minh chứng cho sức mạnh và sự thần bí của đạo Phật.

Related Articles

Back to top button