Blog

Hạt tải điện trong chất điện phân là?

Câu hỏi:

Hạt tải điện trong chất điện phân là gì?

A. Ion dương và ion âm.

B. Electron dẫn và lỗ trống.

C. Ion dương, ion âm và electron.

D. Electron tự do.

Đáp án: A.

Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm. Các chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân ly thành các ion dương và ion âm, có khả năng di chuyển tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Giải thích nguyên nhân lựa chọn đáp án A:

Chất điện phân hay hạt tải sinh ra do điện phân dung dịch chất điện phân như axit, muối, bazơ, hoặc các muối nóng chảy. Các hạt tải điện trong chất điện phân gồm các ion dương và ion âm được phân ly từ các phân tử axit, muối, bazơ.

 • Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm di chuyển theo hai hướng ngược nhau trong điện trường chính là dòng điện trong chất điện phân.

 • Bản chất dòng điện trong chất điện phân:

  • Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm di chuyển theo hai hướng ngược nhau. Ion dương di chuyển về phía catot và được gọi là cation, ion âm di chuyển về phía anot và được gọi là anion.
  • Dòng điện trong chất điện phân không chỉ mang theo lượng điện mà còn mang theo một phần chất (theo nghĩa hẹp). Chỉ có electron có thể di chuyển đến điện cực, trong khi lượng chất bị giữ lại ở điện cực gây ra hiện tượng điện phân. Chất điện phân không dẫn điện tốt như kim loại.
 • Các hiện tượng xảy ra ở điện cực:

  • Xét chi tiết các hoạt động tại điện cực của bình điện phân dung dịch CuO4 với điện cực bằng đồng, bình điện phân này thuộc loại đơn giản nhất vì chất tan là muối của kim loại được sử dụng làm điện cực, trong trường hợp này là đồng. Khi dòng điện chạy qua, ion Cu2+ di chuyển về catot để nhận electron từ nguồn điện. Các điện cực cụ thể như sau:
   Ở catot: Cu2+ + 2e- -> Cu
   Ở canot: Cu -> Cu2+ + 2e-
   Khi ion âm di chuyển về anot, nó kéo theo ion Cu2+ vào dung dịch đồng ở anot, gây ra hiện tượng tan của cực dương.
  • Các ion di chuyển đến các điện cực có thể tương tác với chất làm điện cực hoặc với dung môi, tạo thành các phản ứng hóa học được gọi là phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân.
 • Có hai loại hạt tải điện trong chất bán dẫn là electron và lỗ trống:

  • Khi bị chiếu sáng hoặc bị tác động bởi các tác nhân ion hóa khác, điện trở của chất bán dẫn giảm đáng kể.
  • Khi nhiệt độ thấp, chất bán dẫn siêu tinh khiết có điện trở rất lớn. Khi nhiệt độ tăng, hệ số nhiệt điện trở sẽ có giá trị âm, trong khi điện trở suất giảm nhanh. Khi có một số tạp chất, điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh.

Như vậy, chúng tôi đã trả lời và phân tích chi tiết về câu hỏi “Hạt tải điện trong chất điện phân là gì?” trong bài viết trên. Hy vọng nội dung này sẽ hữu ích cho bạn đọc.

Related Articles

Back to top button