Blog

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm –  Trang thông tin điện tử Huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2 tháng 11, năm 2022

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Tham gia Hội nghị là đồng chí Mai Hữu Phúc – Trưởng Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa, các lãnh đạo phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Thanh Tra pháp chế. Đại diện cho huyện Quan Sơn là đồng chí Hà Xuân Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trương Trọng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, các lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Huyện ủy – UBND huyện, và toàn thể cán bộ Chi cục Kiểm Lâm huyện.

Tại hội nghị, phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa thông báo quyết định của Trưởng Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Hậu làm Hạt trưởng hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành và đồng chí Mai Hữu Phúc hy vọng rằng, với vị trí mới là người đứng đầu Chi cục Kiểm Lâm, đồng chí Nguyễn Hữu Hậu sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, và kinh nghiệm thực tiễn của mình để lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm huyện Quan Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, họ cũng kỳ vọng rằng đồng chí Nguyễn Hữu Hậu sẽ duy trì sự đoàn kết nội bộ và cùng với toàn thể lãnh đạo Chi cục thực hiện tốt quy chế làm việc và quy chế dân chủ trong cơ quan. Họ cũng mong muốn sự hỗ trợ của Huyện ủy, UBND huyện, và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, điều hành, và giúp đỡ trong hoạt động Kiểm Lâm. Mục tiêu là xây dựng một cơ quan đoàn kết, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Chi cục Kiểm Lâm “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” và phương châm – hành động của ngành “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Hữu Hậu đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trưởng Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa và bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, và toàn thể lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm. Đồng chí nhận thấy đây là một vinh dự lớn và đồng thời là trách nhiệm lớn. Ông cam kết sẽ đặt hết tâm sức, phát huy cao trách nhiệm, quyền hạn, và trí tuệ cá nhân để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Thu Huệ

Related Articles

Back to top button