Blog

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Cái quan trọng hơn là trải nghiệm của bạn

Thứ Hai:

Thứ Ba:

Thứ Tư:

Thứ Năm:

Thứ Sáu:

Thứ Bảy:

Lc 13,10-17


Hạt giống nẩy mầm

Câu chuyện này cho thấy ý nghĩa giải phóng trong ngày sabát:

 • Một người bị bệnh suốt 18 năm, không thể nhìn lên và đã bị xiềng xích trói buộc.
 • Chúa Giêsu chữa bệnh và giải phóng người này.
 • Việc chữa bệnh cũng là việc giải phóng, thể hiện bởi việc đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Hạt giống… nẩy mầm

 1. Cách riêng của luật thánh hóa ngày sabát nhằm giải phóng con người.
 2. Giống như câu chuyện về chiếc nhẫn kỳ diệu, việc làm điều lành mang lại niềm vui và sự phát triển.
 3. Tội lỗi khiến con người “bị khòm lưng” và “không trông lên được.”
 4. Chúng ta cần “nhìn thấy” tình trạng khốn khổ của mình để được giải phóng.

Ngày Chúa Nhật – Ngày giải phóng

 1. Ngày Chúa Nhật là ngày giải phóng cảm xúc và tận hưởng niềm vui.
 2. Chuyện ngắn “Tính cách” cho thấy sự cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày.
 3. Ngày Chúa Nhật không chỉ là ngày cho bản thân mà còn là ngày để giải phóng người khác khỏi khó khăn và đau khổ.

Lc 13,18-21


Hạt giống nẩy mầm

Đây là 2 dụ ngôn về sự phát triển và tương lai:

 • Hai hình ảnh: hạt cải và men bột.
 • Chi tiết ý nghĩa: hạt nhỏ trở thành cây lớn và quá trình phát triển âm thầm.

Hạt giống… nẩy mầm

 1. Luật và giáo lý nhằm giải phóng con người khỏi tội lỗi và tật xấu.
 2. Luật và giáo lý có thể trở thành việc bắt buộc và con người trở thành nô lệ.
 3. Chứng bệnh của người phụ nữ biểu tượng cho tội lỗi.
 4. Chúng ta cần xin Chúa “nhìn thấy” tình trạng khốn khổ của mình để được giải phóng.
 5. Ngày Chúa Nhật là ngày giải phóng và tạ ơn Chúa.

Lc 13,22-30


Hạt giống nẩy mầm

Chúa Giêsu đáp lại câu hỏi về số lượng những kẻ được cứu bằng cách thách thức để qua cửa hẹp.


Hạt giống… nẩy mầm

 1. Chúng ta không nên quan tâm đến số lượng mà nên tập trung vào việc chu toàn sứ mệnh của mình.
 2. Đi qua cửa hẹp yêu cầu sự cố gắng và khó khăn.

Lc 13,31-35


Hạt giống nẩy mầm

Chúa Giêsu bình thản trước cái chết sắp tới và tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình.


Hạt giống… nẩy mầm

 1. Sự bình thản của Chúa Giêsu đến từ việc biết và tuân thủ ý định của Thiên Chúa.
 2. Chúng ta cần sống giây phút hiện tại để sẵn sàng khi Chúa gọi chúng ta.

Lc 14,1-6


Hạt giống…

Chúa Giêsu dùng bữa tiệc để truyền đạt bài học về địa vị và tình yêu thương.


Hạt giống… nẩy mầm

 1. Không nên cạnh tranh để có địa vị mà hãy để người khác đánh giá.
 2. Tốt nhất hãy để Chúa lo việc địa vị, vì Chúa nâng lên những ai khiêm tốn.
 3. Địa vị không quan trọng bằng tư cách phục vụ trong bàn tiệc Chúa.

Lc 14,7-11


Hạt giống…

Nhằm truyền đạt bài học về địa vị và tình yêu thương.


Hạt giống… nẩy mầm

 1. Ba mức độ giá trị của địa vị.
 2. Đừng quá quan tâm đến danh vọng.
 3. Con hãy làm tròn nhiệm vụ của mình.

Theo những bài giảng của Chúa Giêsu, tình yêu thương và giải phóng con người là những yếu tố quan trọng. Hãy sống trọn vẹn niềm tin và tình yêu trong cuộc sống hàng ngày, và để Chúa nâng cao chúng ta lên trong sứ mệnh của Ngài.

Related Articles

Back to top button