Blog

Ngày 2: Các Mũi Móc Len Cơ Bản Và Nâng Cao – Chart Móc Tiếng Việt

Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất quan trọng của công việc móc len – các mũi móc len cơ bản và mũi móc len nâng cao. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu các mũi móc len mà bạn không thể bỏ qua.

Các mũi móc len cơ bản

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu 20 mũi móc len cơ bản sau đây để làm chủ căn bản của môn móc len.

Mũi móc len cơ bản

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về mũi móc len cơ bản. Những mũi móc này là cơ sở để bạn có thể tạo ra rất nhiều họa tiết khác nhau và sản phẩm len móc riêng biệt.

Mũi Slip Knot (Mũi Gút)

100% các sản phẩm len móc đều bắt đầu bằng mũi Slip Knot hoặc một Magic Ring (vòng tròn ma thuật). Chúng ta cần tạo một Slip Knot với các sản phẩm móc theo hàng ngang và một Magic Ring với các sản phẩm móc dạng hình tròn.

Mũi Chain (Mũi Bính hoặc Mũi Xích)

Chúng ta cần tạo một hàng bính để tiếp tục móc các mũi khác. Cách đếm các mũi bính và cách chuyển tiếp sang hàng tiếp theo sẽ được hướng dẫn chi tiết trong bài viết.

Mũi Single Crochet (Mũi Đơn)

Mũi đơn là một trong những mũi móc len phổ biến nhất và thường được sử dụng để móc các sản phẩm như thú bông hoặc mũ.

Mũi Magic Ring (Vòng Tròn Ma Thuật)

Mũi Magic Ring là một kỹ thuật kết hợp của Slip Knot và Single Crochet hoặc Double Crochet. Thường được sử dụng trong móc thú bông.

Mũi Half Double Crochet (Mũi Nửa Kép)

Mũi nửa kép có độ cao tương đương với hai mũi bính. Thường được sử dụng để móc các sản phẩm như thú bông.

Mũi Double Crochet (Mũi Kép Đơn)

Mũi kép đơn có độ cao tương đương với ba mũi bính. Thường được sử dụng để móc các sản phẩm như thú bông hoặc mũ.

Mũi Treble Crochet (Mũi Kép Đôi)

Mũi kép đôi có độ cao tương đương với bốn mũi bính. Thường được sử dụng để móc các sản phẩm phức tạp hơn như mũ hoặc túi xách.

Mũi Slip Stitch (Mũi Trượt)

Mũi trượt thường được sử dụng để kết thúc một vòng tròn hoặc để giảm độ cao của hàng móc.

Mũi Back / Front Loop Only Crochet (Mũi Nửa Tép Sau / Nửa Tép Trước)

Mũi nửa tép sau (Back Loop Only) và mũi nửa tép trước (Front Loop Only) được sử dụng để tạo lớp trên cùng của một hàng móc.

Mũi Back / Front Post Crochet (Mũi Ngoặc Sau / Ngoặc Trước)

Mũi ngoặc sau (Back Post Crochet) và mũi ngoặc trước (Front Post Crochet) được sử dụng để tạo các hoạ tiết đẹp mắt như móc gấu áo hoặc mũ.

Mũi Decrease Crochet (Mũi Giảm)

Mũi giảm được sử dụng để thu nhỏ hoặc tạo các đường cắt của sản phẩm móc. Có mũi giảm cơ bản và mũi giảm ẩn, mỗi mũi giảm có cách thực hiện khác nhau.

Mũi Increase Crochet (Mũi Thêm)

Mũi thêm được sử dụng để tạo ra các mũi móc thêm vào cùng chân mũi. Có mũi thêm đơn và mũi thêm kép, mỗi mũi thêm có cách thực hiện khác nhau.

Các mũi móc len nâng cao

Ngoài các mũi móc len cơ bản, còn có nhiều mũi móc len nâng cao khác mà bạn sẽ cần biết nếu muốn móc các sản phẩm phức tạp và tinh vi.

Mũi Cluster Stitch Crochet (Mũi Cụm)

Mũi Cluster Stitch Crochet là một nhóm các mũi móc len được kết hợp với nhau. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho bạn 5 mũi Cluster Stitch phổ biến.

Mũi Picot Stitch (Mũi Hạt Đậu)

Mũi Picot Stitch thường được sử dụng để tạo đường viền cho các sản phẩm len như mền, khăn trải bàn, đế lót ly, và nhiều hơn nữa.

Mũi Loop Crochet Stitch

Mũi Loop Crochet Stitch là một mũi móc khó hơn yêu cầu sự khéo léo và tinh tế để tạo ra các sản phẩm như tóc búp bê, lông động vật hoặc các mẫu tăng, găng tay, thảm.

Mũi Crocodile Stitch (Mũi Vẩy Rồng)

Mũi Crocodile Stitch là một mũi móc tạo ra một mô hình giống như các vẩy của rồng hoặc cá. Mũi móc này thường được sử dụng để tạo ra các sản phẩm như mũ len, khăn quàng, túi xách, găng tay và nhiều hơn nữa.

C2C (Corner to Corner)

C2C (Corner to Corner) là một kỹ thuật móc đơn giản sử dụng mũi bính và mũi kép đơn. Kỹ thuật này thường được sử dụng để móc các sản phẩm có hình vuông hoặc hình chữ nhật như khăn quàng, mền, thảm.

Tunisian Stitch (Kỹ thuật móc Tunisian)

Tunisian Stitch là một kỹ thuật móc khác biệt sử dụng một cây móc dài hơn và một loạt các mũi trong một hàng duy nhất. Kỹ thuật này thường được sử dụng để tạo ra các sản phẩm đẹp như khăn, áo len, và nhiều hơn nữa.

Bài thực hành móc len

Ngoài việc giới thiệu các mũi móc len, trong bài viết này chúng tôi cũng đã bao gồm các hướng dẫn và mẫu móc để bạn có thể thực hành và làm nên sản phẩm đầu tay của mình.

Các mũi móc len: Hỏi Đáp Nhanh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi đã tổng hợp các nguồn khác nhau như allfreecrochet để bạn có thể tham khảo thêm.

Related Articles

Back to top button