Blog

Chuyên đề Hóa học 10 Bài 2: Phản ứng hạt nhân | Kết nối tri thức

Giải bài tập Chuyên đề Hóa học 10 Bài 2: Phản ứng hạt nhân

Tailieumoi.vn trình bày một bài giải phân tích về Chuyên đề Hóa học lớp 10 Bài 2: Phản ứng hạt nhân từ sách Kết nối tri thức nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách giải các bài tập trong chương trình học Hóa học 10. Dưới đây là nội dung bài giải:

Câu hỏi đầu bài

Câu hỏi đầu tiên trang 13 của Chuyên đề Hóa học 10 là: Loại phản ứng nào liên quan đến phóng xạ được sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh trong y học, sản xuất điện năng và xác định niên đại trong khảo cổ, …?

Lời giải:

Phản ứng hạt nhân liên quan đến phóng xạ và các loại phản ứng này được sử dụng trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh trong y học, sản xuất điện năng và xác định niên đại trong khảo cổ, …

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi tiếp theo trên trang 15 của Chuyên đề Hóa học 10 là: Hoàn thành phương trình hạt nhân sau đây:

a) P1532→?  +  e−10

b) K1943→C2043a  +  ?

Lời giải:

a) P1532→?  +  e−10

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 15 = Z + (-1) ⇒ Z = 16

Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 32 = A + 0 ⇒ A = 32

Hoàn thành phương trình hạt nhân: P1532→S1632  +  e−10

b) K1943→C2043a  +  ?

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 19 = Z + (-1) ⇒ Z = 20

Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 43 = A + 0 ⇒ A = 43

Hoàn thành phương trình hạt nhân: K1943→C2043a  +  e−10

Câu hỏi 2

Câu hỏi tiếp theo trên trang 15 của Chuyên đề Hóa học 10 yêu cầu: Viết phương trình biểu diễn sự phóng xạ của các đồng vị:

a) R88226a→ ?   +   α

b) N93237p→  ?  +  α

c) S1632→  ?  +  β

d) H13→  ?  +  β

Lời giải:

Lưu ý:

  • Hạt α là hạt nhân nguyên tử He24e và hạt β là e−10.
  • Trong phản ứng hạt nhân, cả số khối và điện tích đều được bảo toàn.

Câu hỏi 3 trang 15: Hạt nhân T90223h bức xạ liên tiếp hai electron, tạo ra một đồng vị uranium. Viết phương trình biểu diễn quá trình đó.

Lời giải:

Phương trình biểu diễn quá trình hạt nhân T90223h bức xạ liên tiếp hai electron, tạo ra một đồng vị uranium:

T90223h→U92223+ 2e−10

Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và phản ứng hạt nhân

Câu hỏi 7 trang 18 Chuyên đề Hóa 10: Hãy nêu những ứng dụng quan trọng của các đồng vị sau: C2760o,  P1530,  I53131,  P94239u.

Lời giải:

  • Đồng vị phóng xạ C2760o được sử dụng như nguồn phát xạ γ thông dụng nhất. Tia γ phát ra từ C2760o có khả năng xuyên qua vật liệu nên được sử dụng trong việc chụp ảnh, điều trị các khối u ở sâu trong cơ thể, …

C2759o   +  n01  →  C2760o

Sau đó C2760o  →  N2860i  +  e−10 E ≈ 1,25 MeV

  • Các tia phóng xạ phát ra từ P1530   hay   S3890r được sử dụng trong điều trị các bệnh ung thư bên ngoài như ung thư da, bằng cách đặt túi nhựa chứa đồng vị vào vùng bị tổn thương.

  • Đồng vị phóng xạ I53131 được sử dụng để chuẩn đoán và điều trị bệnh bướu cổ.

  • Đồng vị P94239u được sử dụng làm nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân để sản xuất điện và trong các tàu phá băng.

Câu hỏi 8 trang 18 Chuyên đề Hóa 10: Đồng vị phóng xạ plutonium (P94239u) có thể phân rã theo ba cách: (1) Nhận 1 electron; (2) bức xạ 1 hạt positron; (3) bức xạ 1 hạt ∝. Hãy viết phương trình cho mỗi trường hợp đó.

Lời giải:

Chú ý:

Hạt positron còn được gọi là electron dương (e+10)

  • Phương trình cho trường hợp nhận 1 electron:

P94239u  +  e−10→  U92235u

  • Phương trình cho trường hợp bức xạ 1 hạt positron:

P94239u  →  N92238p  +  e+10

  • Phương trình cho trường hợp bức xạ 1 hạt ∝:

P94239u  →  Am95235a  +  He42α

Related Articles

Back to top button