Blog

Câu 1: Thứ tự quy trình bảo quản hạt giống phổ biến

A. Thu hoạch – Tách hạt – Làm khô – Phân loại – Xử lí bảo quản – Đóng gói – Bảo quản – Sử dụng.

B. Thu hoạch – Tách hạt – Phân loại, làm sạch – Làm khô – Xử lí bảo quản – Đóng gói – Bảo quản – Sử dụng.

C. Thu hoạch – Làm khô – Tách hạt – Phân loại – Xử lí bảo quản – Đóng gói – Bảo quản – Sử dụng.

D. Thu hoạch – Phân loại – Làm khô – Tách hạt – Xử lí bảo quản – Đóng gói – Bảo quản – Sử dụng.

Câu 2: Điều kiện bảo quản hạt giống dài hạn

A. Giữ ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường.

B. Giữ ở nhiệt độ bình thường, độ ẩm 35-40%.

C. Giữ ở nhiệt độ 30-40oC, độ ẩm 35-40%.

D. Giữ ở nhiệt độ -10oC, độ ẩm 35-40%.

Câu 3: Ý nghĩa của việc làm khô trong quy trình bảo quản hạt giống

A. Làm giảm độ ẩm trong hạt.

B. Làm tăng độ ẩm trong hạt.

C. Làm cho chín những hạt còn xanh khi thu hoạch.

D. Diệt mầm bệnh, vi khuẩn.

Câu 4: Quy trình bảo quản củ giống dài hạn

A. Xử lí chống vi sinh vật, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lạnh.

B. Phơi khô, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lạnh.

C. Xử lí ức chế nảy mầm, xử lí chống vi sinh vật, bảo quản trong kho lạnh, độ ẩm 35-40%.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 5: Sự khác biệt giữa quy trình bảo quản củ giống và hạt giống

A. Không làm khô, bảo quản trong bao, túi kín, xử lí chống vi sinh vật hại.

B. Xử lí chống vi sinh vật gây hại, làm khô, xử lí ức chế nảy mầm.

C. Không bảo quản trong bao, túi kín, không làm khô, xử lí chống vi sinh vật gây hại, xử lí ức chế nảy mầm.

D. Xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong bao tải.

Câu 6: Tiêu chuẩn bảo quản củ giống

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Sự khác biệt về thời gian bảo quản củ giống

A. Củ giống không thể bảo quản trung hạn và dài hạn.

B. Củ giống không thể bảo quản ngắn hạn và trung hạn.

C. Củ giống không thể bảo quản dài hạn.

D. Củ giống không thể bảo quản trung hạn.

Câu 8: Mục đích của việc bảo quản hạt giống

A. Bảo quản để ăn dần.

B. Tăng năng suất cây trồng cho vụ sau.

C. Giữ được độ nảy mầm của hạt.

D. Giữ nguyên lượng nước để hạt nảy mầm.

Câu 9: Tiêu chuẩn của hạt làm giống

A. Khô, sức sống tốt, không sâu bệnh.

B. Sức sống cao, chất lượng tốt, không sâu bệnh.

C. Chất lượng tốt, thuần chủng, không sâu bệnh.

D. Khô, sức chống chịu cao, không sâu bệnh.

Câu 10: Quy trình bảo quản củ giống gồm bao nhiêu bước

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác:

 • Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 42 (có đáp án): Bảo quản lương thực, thực phẩm
 • Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 43 (có đáp án): Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá
 • Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 44 (có đáp án): Chế biến lương thực, thực phẩm

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button